top of page
pattern_about.gif

Frågor & Svar

Vad är Kulturkvarter Snösätra?

Kulturkvarter Snösätra är en parti- och religiöst obunden ideell förening som bildades 2019 för att värna om Snösätras utveckling. Föreningens ändamål är att bevara och förbättra Snösätra som konst- och kulturcenter men samtidigt se till naturreservatets bästa. Föreningen består av medlemmar och entusiaster med bakgrund inom olika områden som urban kultur, stadsbyggnad / stadsplanering, medskapande processer samt konstnärer och artister. 

Föreningen söker aktivt finansiering från bland annat Stockholm stad för att kunna betala hyra för platsen, bygga infrastruktur, arrangera event som bl.a. Springbeast-festivalen, arvode till konstnärer / artister / event samt för administration. 

Är Snösätra hotat av rivning?

Snösätra har i flera omgångar varit hotat av rivning. Rågsveds naturområde klassades som naturreservat när viktiga biotoper identifierades år 2018. Detta och allmänt förfall av konstruktionerna i området ledde till att en tredjedel revs på beslut av Stockholms stad. Efter 60 års industriell användning var tanken att förvandla området tillbaka till naturen. Hösten 2020 tuggade bulldozrar igenom en viktig del av Snösätra och skapade ett kollektivt sår. Kommunen började då undersöka möjligheten att göra resterna av området till en kulturpark. Samtidigt som många uppskattar och värdesätter den unika platsen, så finns det också individer som inte vill se att platsen lever vidare, då de upplever den som otrygg och att för hög musik spelas. Detta har Kulturkvarter Snösätra en aktiv dialog om med Stockholms stad. 

crew.gif

Hur arbetar Kulturkvarter Snösätra för att bevara platsen? 

Under 2021 inlämnades ett medborgarförslag om att förvalta platsen och utveckla den till kulturpark för att hindra den från rivning. Kulturkvarter Snösätra har genom löpande möten börjat bygga ett förtroende med politiker och tjänstepersoner i Stockholms stad. Genom denna upparbetade dialog har föreningen fått hyra de så kallade Big Bag-områden ett år i taget. Vi behöver förhålla oss till stadens riktlinjer för att få hyra och nyttja platsen, beskrivna här.

 

Kulturföreningen har möten med stadsdelen varje vecka för att följa upp hur arbetet går och arbetar även för att försöka rädda Köpenhamnshuset från rivning.

Vem äger platsen och hur får den användas? 

Snösätra är klassat som ett så kallat upplagsområde och ägs av Stockholms stad. Det innebär att företag får hyra och använda platsen för förvaring av material. Sedan 2014 har graffitimålare fått använda företagarnas väggar att måla på. De platser som ingen företagare hyrt har stått tomma och därför tillgängliga att måla på. När nya företagare flyttar in så sätter de dock ofta upp grindar vilket minskar den allmänna ytan. Kulturkvarteret hyr tre upplagsområden av Stockholms stad där tidigare företaget Big Bag höll till. Det innebär att föreningen hyr till en årlig avgift och på dessa villkor.

Varför har ni satt upp grindar?

Det har upprepade gånger skett inbrott och stöld i föreningens containrar, förstörelse av infrastruktur som har byggts upp och lagts mycket ideell tid och pengar på. Det har även hållits flera olagliga fester som har pågått långt in på morgonen. Detta har inte bara påverkat föreningens arbete, utan även stört grannskapet och skapat en negativ bild av Snösätra som helhet. En negativ bild som Kulturkvarter Snösätra aktivt jobbar på att motverka, då hela platsen hotas. Vi kan därför inte fortsätta låta dessa missförhållanden påverka föreningens arbete och den positiva utvecklingen vi strävar efter att uppnå.

När kommer grindarna att vara upplåsta? 

I skrivande stund är grindarna inte låsta. Som beskrivet ovan ser vi dock behov av att börja ha dom låsta nattetid. Vi behöver därför fler som vill engagera sig med oss och kan hjälpa till att låsa upp och stänga. Vill du vara Snösätras nyckelmästare? Mejla: hej@snosatra.com

 

När det väl blir låst så kommer den tredje delen av vårt område fortsätta vara öppet för att måla när man vill och såklart även alla väggar mot skogen.

Föreningen kommer att se över möjligheterna att skapa fler tillfällen och utrymmen specifikt för graffitimålning även i de inhängda områden där alla kan fortsätta uttrycka sin kreativitet och bidra till vår konstnärliga mångfald.

Är det gratis att måla i Snösätra?

Ja. Det är och kommer alltid vara gratis att nyttja väggarna. Läs mer här om hur man får måla i området.

Är eventen gratis? 

Hittills har alla Kulturkvarter Snösätras egna event varit gratis. Däremot lånar vi också ut platsen till andra kulturaktörer, bland annat de som fått stöd från Stockholms stad. Det finns då ibland intresse hos de kulturaktörer att ta inträde till sina event för att kunna finansiera och genomföra dem. 

Säljer ni färg?

Vi har ingen butik eller lager på plats i Snösätra för att sälja färg. Ibland förekommer det försäljning av sprayfärg vid olika evenemang, i så fall marknadsförs det på sociala medier i förväg.

För att köpa färg hänvisar vi annars till våra kompisar – Highlights.

Se deras sajt för mer info.

Hur kan jag engagera mig eller bli medlem i föreningen? 

Kulturkvarter Snösätra är ideellt uppbyggt och är i ständigt behov av fler som vill engagera sig i utvecklingen av platsen. Inom föreningens arbete är volontärer alltid välkomna att bidra och dela kunskap och erfarenheter. Det kan handla om att rusta upp och bygga eller att hjälpa till vid olika evenemang. Som volontär behöver du inte vara medlem, men det är självklart välkommet.

(En volontär är en person som engagerar sig ideellt – utan att få betalt).

Mejla oss om du vill engagera dig: hej@snosatra.com

 

Du kan bli medlem i föreningen här. Då kan du som gratis stödmedlem ta del av vår information och delta i utvecklingen av föreningen.

Det går även att bli en betalande medlem, vilket kostar 100 kronor per år och inkluderar rätten att rösta på årsmötet. 

pattern_about.gif

Denna Q&A uppdateras när fler frågor har tillkommit.

Publicerat Augusti 24, 2023

bottom of page