top of page

Membership

Medlemskap

Du kan bli stödmedlem gratis och att ta del av vår senaste information, delta i utvecklingen av föreningen eller bli betalande medlem i vår kulturförening.

Betalande medlemskap kostar 100 kronor / år. Förutom att stötta föreningens arbete ekonomiskt, ingår även rätten att få rösta på de årliga föreningsmöten.

You can become a supporting member for free and access our latest information, participate in the development of our association, or you can become a paying member.


A paying membership costs 100 SEK / year. In addition to financially supporting our association's work, it also includes the right to vote at the annual meetings.

Member registration

Thanks for your support!

We will get back to you regarding the membership.

bottom of page